Camping ANNAHOEVE
/

gewoon fijn kamperen in Zeeland, zonder  fratsen

 

Wissenkerke

Ontstaan

Het huidige Wissenkerke is al het derde dorp van die naam op Noord-Beveland. Als zelfstandige parochie wordt Wissenkerke voor het eerst genoemd in 1242 onder de naam Vliete. Het moet een belangrijke parochie geweest zijn, want er waren twee pastoorsplaatsen. Waar dit Wissenkerke precies heeft gelegen is echter niet bekend. In 1352 is het dorp in elk geval verplaatst vanwege een watersnood. Ook dit dorp heeft het watergeweld niet kunnen weerstaan: in 1530/ 1532 is het overstroomd. Alleen de kerktoren, Plompe of Kamperlansche toren genoemd, bleef boven het water uitsteken. In 1755 zijn de overblijfselen afgebroken. Na de herbedijking in 1652 is het nieuwe dorp Wissenkerke gesticht. De naam Wissenkerke is waarschijnlijk een samenvoeging van de persoonsnaam Wisse met -kerke.

Ontwikkeling

De bevolking van Wissenkerke nam gestaag toe. Deze mensen gingen allemaal trouw naar de kerk in Colijnsplaat. Dit was, zeker in de winter, een hele tocht. Daarom kwam in 1661 een eigen predikant in Wissenkerke, J. Lievens. Aan de diensten in een schuur kwam een einde door de bouw van de kerk kort na 1670.

Wissenkerke is een duidelijk voorbeeld van het Voorstraatdorp. Een voorstraatdorp kenmerkt zich door een hoofdstraat (de Voorstraat, soms ook wel Bredestraat genoemd) waaraan zich ofwel evenwijdig ofwel haaks daarop de overige straten bevinden. Op Kamperland na behoren alle dorpen op Noord-Beveland tot dit dorpstype. Een ander kenmerk is dat aan het ene einde van de hoofdstraat zich meestal de haven bevindt en aan het andere einde de kerk.  Toch heeft Wissenkerke een aantal unieke kenmerken. Zo is de Voorstraat niet 'opgespannen' tussen twee voorname gebouwen. Ook de plaats van de kerk is hier anders dan bij een voorstraatdorp gebruikelijk. De Weststraat heeft bovendien een voor een voorstraatdorp merkwaardig slingerend verloop.

Wissenkerke had oorspronkelijk een eigen haven. Met nieuwe inpolderingen rond Wissenkerke zoals de Thoornpolder (1697), Mariapolder (1719) en de Willemspolder (1771) verdween de haven en slibde de Cruijckelcreke dicht.

In de laatste decennia heeft Wissenkerke zich, met campings en de 'marina' Sophiahaven meer georiënteerd op het toerisme.

Bezienswaardigheden

Wissenkerke is een prachtig wandeldorp. enkele voorbeelden:

Door de Voorstraat lopend, komt u langs het gemeentehuis. Sinds de eenwording van Kortgene en Wissenkerke in 1995, de centrale plek van het lokale bestuur van Noord-Beveland.

Loopt u vervolgens twee keer linksom, dan treft u aan de rechterhand de molen van Wissenkerke. Hier kunt u meel kopen. Wissenkerke ligt dicht bij de Oosterschelde. Er zijn een aantal rustige familiestranden. Ook treft u hier een aantal bijzondere inlagen. Dat zijn stukken land tussen oorspronkelijke zeedijken en dijken die daarachter werden aangelegd als extra bescherming. Op plaatsen waar men een doorbraak vreesde, legde men een reservedijk aan, de inlaagdijk. Op Noord-Beveland worden inlagen ook wel kupen genoemd. De grond voor de inlaagdijk werd uit de tussenliggende percelen gehaald. Zo'n stuk grond wordt ook wel karrenveld genoemd. Door het ontgraven zijn de inlagen laaggelegen en rijk aan kwelwater. U treft hier een grote variatie aan vogels en wilde planten. Vanaf de dijken ten noorden van het dorp heb je bovendien schitterende uitzichten. In de inlaag Keihoogte staat een vogelkijkhut. De keihoogte ligt ter hoogte van de Vlietepolder. De naam van de polder verwijst naar Vliete, het eerste dorp Wissenkerke. 


 



 
E-mailen
Bellen
Instagram