Camping ANNAHOEVE
/

gewoon fijn kamperen in Zeeland, zonder  fratsen

 

Geersdijk

Ontstaan

Het Wijtvliet heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis en het ontstaan van Noord-Beveland in het algemeen en Geersdijk is het bijzonder. Tussen 1328 en 1350 was Noord-Beveland onderverdeeld in twee dijkgraafschappen: Beoosten en bewesten Wijtvliet. Het Wijtvliet splitste Noord-Beveland in twee delen.

Dijkgraven

Het eiland werd bestierd door één dijkgraaf. Het Wijkvliet was van oorsprong een smalle zeearm. Deze werd waarschijnlijk al voor 1326 afgedamd. Aangenomen wordt dat in dat jaar het eiland ook werd opgedeeld in drie dijkgraafschappen: Oosterderdendeel, Westerderdendeel en Middenderdendeel. Noord-Beveland was in die periode regelmatig slachtoffer van overstromingen. Tot de overstromingen van het eiland in 1530 liep de Wijtvliet door het Middenderdendeel.
Wat wat nu nog resteert van het Wijtvliet is een betoverend natuurgebied.

Voor 1216 was Geersdijk, gelegen aan de zuidelijke kust van Noord-Beveland, niet meer dan een gehucht aan het water. Wel werd het min of meer beschermd door een dijk. Het zou eigendom zijn geweest van ene Geerlof. Geersdijk is een samentrekking van Geerlof en dijk. Het werd in 1216 een zelfstandige parochie na de bouw van een kerk, in die tijd noodzaak om de status van dorp te krijgen. De kerk was geweid aan de heilige Sint Amandus.

Bij de stormvloed van 1334, de zogenoemde Sint Clemensvloed, op 23 november, vonden grote overstromingen plaats. Als gevolg daarvan bleken grote delen van Cats en het voormalige Weecke buitengebijkt waren waardoor ze in de golven verdwenen. In 1341 werden bij Wissenkerke en Emelisse nieuwe inlaagdijken aangelegd. Daarbij moesten 13 gemeten land worden prijsgegeven. Een gemet is een oude oppervlaktemaat van ongeveer 0,4 ha.


Geersdijk is niet de eerste plaats met die naam. Vlakbij het huidige dorpje heeft het middeleeuwse Geersdijk gelegen, dat in het begin van de dertiende eeuw als zelfstandige parochie bestond. Dit dorp heeft echter de verschillende watersnoden niet overleefd. In de 17e eeuw (1668) is het opnieuw opgebouwd, net als Kats en Colijnsplaat, volgens een rechthoekige plattegrond. De naam Geersdijk is een combinatie van een persoonsnaam 'Geerlof' en -dijk.

Ontwikkeling

Het nieuwe Geersdijk is vrij klein gebleven. Het haventje is in 1808 aangelegd en was voornamelijk bedoeld voor het verschepen van landbouwproducten. In de eerste helft van de 19e eeuw was hier de aanlegplaats van een veer naar Zuid-Beveland. Het haventje doet tegenwoordig dienst als vluchthaven voor de watersport.

Geersdijk heeft ca. 300 inwoners.
 
E-mailen
Bellen
Instagram